top of page

Mga plano

plans
Ang Kings County Office of Emergency Services ay responsable para sa pagbuo ng mga plano at pagsuporta sa pagbuo ng mga annexes sa EOP. Kasama sa mga planong ito ang Emergency Operations Plan, Local Hazard Mitigation Plan, at Heating and Cooling Plan, sa pangalan lang ng ilan. 
Flow Chart
bottom of page