top of page
BeReadyLogo.JPG

Ang pagiging handa ay isang pangunahing yugto ng pamamahala sa emerhensiya. Ang paghahanda para sa isang sakuna ay mahalaga upang limitahan ang mga epekto ng kalamidad sa ating mga pamilya, negosyo, at komunidad. Mayroong tatlong mahahalagang hakbang sa paghahanda:

Ang mga kalamidad ay nakakaapekto sa libu-libong tao bawat taon. Ang paggawa ng mga hakbang upang maghanda para sa hindi inaasahang pangyayari ay mahalaga upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng iyong pamilya. Mayroong ilang mga website ng pederal at estado na maaaring tumulong sa pagbibigay ng karagdagang impormasyon na may kaugnayan sa paghahanda sa emergency.

Karagdagang Mga Mapagkukunan:

Hinihikayat ng Kings County OES ang publiko na magkaroon ng kamalayan sa mga panganib na maaaring makaapekto sa iyo.  Pinapanatili ng California Governor's Office of Emergency Services (Cal OES) ang_cc781905-5cde-3194-bb3b-136dMyHazards website,na nagbibigay-daan sa iyong tingnan ang impormasyon sa panganib sa Lindol, Baha, at Sunog, kasama ang mga hakbang sa paghahanda, para sa anumang address sa estado.  Mag-click sa link sa itaas, o mag-navigate sa_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_http://myhazards.caloes.ca.gov/ upang gamitin ang website ng MyHazards.

Family with Tablet
Medicine Kit
bottom of page