top of page

tagtuyot

Image by Amritanshu Sikdar
Mas mahalaga kaysa dati para sa bawat taga-California na gawin ang kanilang bahagi upang tumulong sa pagtitipid ng tubig.  Ang tubig ay isa sa pinakamahalagang likas na yaman ng California. Dito sa Kings County, gusto naming humingi ng tulong sa pinakamaraming residente hangga't maaariI-save ang Aming Tubig.

Natuyo na ba ang iyong balon? Mag-click sa ibaba para sa Mga Mapagkukunan

 

Mga Self-Help Enterprises
Nakaboteng tubig, tangke/hinakot na tubig, pagsusuri sa kalidad ng tubig,
domestic well assessment / repair / pagpapalit

Tulong sa Tagtuyot ng California Water Boards

Ang Lupon ng Tubig ng Estado ay may magagamit na pondo para sa mga proyektong tumutugon

alinman sa kagyat na pangangailangan ng tubig na may kaugnayan sa tagtuyot o pangmatagalang katatagan.

Layunin naming bumuo ng mga relasyon at makipagtulungan sa mga pampublikong ahensya

(kabilang ang mga Regional Boards), mga pamahalaan ng tribo, mga sistema ng tubig, at

mga non-profit na organisasyon upang tumulong sa pangmatagalan at panandaliang pag-inom

mga proyekto ng tubig. Ang mga entity na ito ay karapat-dapat na mag-aplay para sa pagpopondo.

WATERW_2.png
bottom of page