top of page
IMG_3130.jpg

Mga Madalas Itanong

Paano ako mag-a-apply para magtrabaho sa Kings County OES?

Ang Kings County OES ay bahagi ng lokal na pamahalaan ng county. Dahil dito, ginagawa namin ang aming recruitment at pagkuha sa pamamagitan ng County Human Resources Department. Kung walang anumang mga pagbubukas sa oras na iyon, maaari mong punan ang isang kard ng interes sa trabaho at ikaw ay tatawagan kapag ang isang pagbubukas ay naging available. Click here upang pumunta sa aming County HR Department.

Saang rehiyon ng mutual aid matatagpuan ang Kings County? 

Ang Kings County Operational Area ay nasa ilalim ng Estado ng California OES REGION V. Kasama sina Mariposa, Merced, Madera, Fresno, Tulare, at Kern.

Ano ang Magagawa ko para maging handa sakaling magkaroon ng emergency? 

Bisitahin ang aming Be Ready page para malaman kung paano mo magagawa ang iyong bahagi para maging handa. 

bottom of page